Visit Aru taqbaylit

Littérature

Vous trouverez ici le blog de la littérature

Tukkist seg ungal "Agezzan" n Paulo Coelho.

Iḍelli afaylu (fichier) word n ugezzan (162 isebtaren) iruḥ-iyi. Lxedma n wacḥal n wussan truḥ d aweḥwaḥ. Rfiɣ mačči s drus.. maca ass-a, ssawḍeɣ rriɣ-t-id s ttawil n yiwen useɣẓan (logiciel), ad s-d-yefk Yillu ayen yakk yessaram win i t-id-yesnulfan.
Ihi ilmend n tmendit-a-inu, nniɣ-d ad bḍuɣ yid-wen yiwen uḥric deg-s. ata ɣur-wen ihi. Ini-t-iyi-d tidmi-nwen.

Tanemmirt

Azekkuya deg iḍ, ilemẓi yewweḍ-d s uεudiw zdat n uqiḍun n Ugezzan. Yegguni kra sumek aneggaru-a i d-iban, ɣef uεudiw ula d netta, afalku ɣef tayet.
«Sken-iyi-d tudert deg uneẓruf, i yenna Ugezzan. Ala win i izemren ad d-yaf deg-s tudert ara izemren ad yafen deg-s igerrujen.”
Bdan tikli deg yijdi, s ddaw tziri. “Ur ẓriɣ ara ma zemreɣ ad d-afeɣ tudert deg uneẓruf, i ixemmem ilemẓi. Ur
εad ur ssineɣ aneẓruf.”
Ira ad d-yezzi ɣer Ugezzan i wakken ad yebḍu yid-s axemmim-a, maca yuggad-it. Wwḍen ɣer yiẓra-nni anida akken i ẓran ijudar-nni deg yigenni; tura ala tasusmi d waḍu i ten-yeččuren.
“ur ssawḍeɣ ara ad mlileɣ d tudert deg uneẓruf, yenna ilemẓi. Ẓriɣ belli tella, maca ur wwiḍeɣ ara ad tt-afeɣ.
- Tudert tjebbed-d tudert” i d-yerra Ugezzan.
Dɣa ilemẓi yegza-d d acu i d-yeqsed. Imir-nni yaka, yebra-yas i ṣṣrima n u
εudiw-is, win yebda acelweḥ akken i s-yehwa deg tlemmast n yidɣaɣen d yijdi. Agezzan yeṭṭaffar s tsusmi, ma d aεudiw n yilemẓi yelḥa akken-nni azal n uzgen n tamert. Sin yirgazen-nni, dayen tura, ur zmiren ara ad d-sekden tizantin n Umda, i sen-d-yegran ala tiziri-a tahuskayt d yiblaḍen i terra ttecruruqen amzun d lfeṭṭa. Taswiεt kan, ɣef tikkelt, ilemẓi iḥḥulfa s uɣersiw -is yeḥbes.
“Da, tella tudert, i yenna i Ugezzan. Ur s-ssineɣ ara tutlayt n uneẓruf, maca a
εudiw-iw yessen tutlayt n tudert.”
Rsen-d ɣer lqa
εa. Agezzan yessusem kan. Yebda yettmuqul deg yiblaḍen, akken d netta ileḥḥu s leεqel. Taswiεt kan, yeḥbes, yunez s lemḥadra. Yella din yiwen n ubruj deg akal, gar yiblaḍen; Agezzan iger afus-is, umbeεd yerna yakk iɣil-is, almi d tayet. Kra n tɣawsa tettembiwil, dinna iksar, u allen n Ugezzan (ur yezmir ad d-iwali ala allen-is) qqemcent, ayen i d-yemmalen afud i yesseqdec. Afus yettban-d am akken yettnaɣ d kra n tɣawsa sdaxel n ubruj-nni. Kra kan, s uxṭaf, i isxelεen amdakel-is, Agezzan yekkes-d iɣil-is, ibedd-d. Afus-is yeṭṭef-d azrem seg tjeḥlumt.
Ilemẓi yennexṭaf ula d netta, dacu kan ɣer deffir. Azrem yettembiwil yakk, ixdem-d zhir d uzefzef i igezmen tasusmi n uneẓruf. Aziɣen d afiɣer , ssem-is yezmer ad ineɣ amdan deg kra kan akka n tmercin.
Γur-k ssem-is”, i ixemmem ilemẓi. Maca Agezzan, i iskecmen afus-is deg ubruj, ad d-tafeḍ yettwaqqes yakan. Dacu kan, tafekka-s tettban-d d timgerrezt. “Agezzan ɣur-s snat n timad deg leεmer-is”, i d-yenna Uglizi. Ad t-tafeḍ yessen amek ara yeddu d izerman n uneẓruf.
Ilemẓi iwala amdakel-is yuɣal ɣer u
εudiw-is, yeddem-d takuba-ines taɣezzfant, iεewjen am wayyur, s yes-s yessuneɣ -d ameqyas deg lqaεa. Yesres azrem sdaxel umeqyas-nni, dɣa abelḥekkuc meskin yesbet din, ur yembiwel ara.
“Ur ttaggad ara, yenna Ugezzan. Ur d-iteffeɣ ara sya. Atan ihi tufiḍ-d tudert deg uneẓruf, d imli-a kan i sriɣ.
- Iwacu i s-tefkiḍ akk azal-ayi?
- Acku Tizumag atenta deg tlemmast uneẓruf.”
Ilemẓi ur yebɣi ara imi d-yesla i wawal n tzumag. Ul-is yuɣal ẓẓay d ameɣbun seg iḍazrin. Akemmel n unadi-ines ɣef ugerruj anamek-is yessefk-as ad yeǧǧ Faṭima.
“Ihi ad ak-d-ssekneɣ abrid deg uneẓruf, i s-yenna Ugezzan.
- Riɣ ad qqimeɣ deg Umda, i d-yerra ilemẓi. Mlaleɣ d Faṭima. U ɣer ɣur-i nekk tif agerruj.
- Faṭima d yelli-s n uneẓruf. Teẓra belli irgazen yessefk-asen ad ruḥen, i wakken ad zemren ad d-uɣalen. Nettat tufa-d yakan agerruj-is: d kečč. Tura atan tettraju-k kečč ad tafeḍ ayen ɣef wacu i tettnadiḍ.
- I ma yella ɣetseɣ ad qqimeɣ?
- Ad tuɣaleḍ d Anesɣamu n Umda. Ad tes
εuḍ aṭas n ureɣ i wakken ad d-taɣeḍ taqeḍεit n lεali n ulli d yileɣman. Ad taɣeḍ Faṭima, ad tidirem d imendiyen aseggas-nwen amenzu. Ad tlemdeḍ leḥmala n uneẓruf, dɣa ad tissineḍ, yiwet s yiwet, xemsin igimen-nni n tzantin. Ad tegzuḍ amek i d-gemmunt, ad k-ǧǧent ad twaliḍ amaḍal ur iḥebbsen ara abeddel. Ihi, ad tuɣaleḍ simmal tessneḍ ad tessefruḍ imlan, acku aneẓruf d netta i d aselmad ameqqran, yifen akk iselmaden.
“Aseggas wis-sin, ad d-temmektiḍ tullin n kra ugerruj akken. Imlan, dɣa, ad d-ssugtent awal fell-as, kečč ad t
εerḍeḍ ur sen-tselleḍ ara. Tamusni-k ad teǧǧeḍ i nfeε n Umda d Imezdaɣ-is kan. Iɣellaten n iderma ad k-tt-id-ẓren d lemziya. Ileɣman-ik ad k-d-rnun sεaya d tezmert.
“Aseggas wis-kraḍ, imlan ad kemmlen ad k-d-ssawalen ɣef ugerruj-ik d Tmacahut-ik Tanewrikt. Ad tewwteḍ uḍan d wuḍan d kečč d acali deg umda, u Faṭima ad tuɣal d tuḥzint acku abrid-ik, ɣef iddra-s, yettwagzem. Maca kečč ad tkemmleḍ ad tt-tḥemmleḍ, u tayri-a ad tt-myebḍum. Ad d-temmektiḍ belli werǧin tessuter-ak-d ad teqqimeḍ, acku tameṭṭut n uneẓruf tessen ad traju tuɣalin n urgaz-is. Ur tt-tettlummuḍ ara ihi. Maca ad telḥuḍ, uḍan d wuḍan, gar tezdayin, kečč ad s-teqqareḍ lemmer tkemmleḍ abrid-ik, lemmer tgiḍ taflest deg tayri-ik i Faṭima. Acku ayen i k-yeǧǧan teqqimeḍ deg Umda, d tugdi kan i tuggadeḍ ur d-tettuɣaleḍ ara. Mi ara d-tawḍeḍ ɣer da, imlan ad k-d-mlen belli agerruj-ik tesseble
ε-it lqaεa.
“Aseggas wis-kuz, imlan ad k-brun, acku ur sen-tesliḍ ara. Iɣellaten n iderma ad fiqen s waya, dɣa ad k-kksen amkan-is deg Usqamu. Ad tuɣaleḍ ihi d amzenzu amerkanti, ad ilin ɣur-k ileɣman d yilzuzen s waṭas. Maca ad tewwteḍ ayen i k-d-yegran deg ussan-ik d kečč d amlaweḥ deg tlemmast n tzantin d uneẓruf, d kečč teẓriḍ belli ur tewwiḍeḍ ara ɣer Tmacahut-ik Tanewrikt, u tura dayen ula i txedmeḍ, teǧǧa-k tmacint.
“Mebla ma tegziḍ belli Tayri werǧin, ula d yiwet n tikkelt, tessebṭel yiwen ɣef Tmacahut-is Tanewrikt. Ma yella yeḍra-d wannect-a, ɣas ḥṣu belli mačči d Tayri n tidet, tin iheddren Tutlayt n Umaḍal.”
Agezzan yesfeḍ ameqyas i d-yessuneɣ deg yijdi, afireɣ yerwel s lemɣiwla, yeffer gar yiblaḍen.
Ilemẓi yemmekta-d imzenzi-nni n ukbal, win akken-nni i iran ad iẓur Mekka, yemmekta-d Aglizi i ittnadin Agezzan. Yemmekta-d yiwet n tmeṭṭut i is
εan taflest deg uneẓruf, dɣa ula d aneẓruf-a ur tt-iɣull ara, yiwen wass yewwi-yas-d win akken i tessarem ad t-tḥemmel.
Ulsen talluyt ɣef i
εudiwen-nsen, tikkelt-a d ilemẓi i iṭṭaffaren Agezzan. Abeḥri yegla-d s imesla seg Umda, dɣa yeεreḍ ad d-yefrez taɣect n Faṭima. Ass-nni, ur iruḥ ara ɣer lbir, ɣef iddra n ṭṭrad i yellan.
Maca, deg iḍ-a, imi yella yettwali deg uzrem sdaxel n umeqyas, amwan yessebhaten, s ufalku-ines ɣef tayet, yemmeslay-as-d ɣef tayri d igerrujen, ɣef lxalat n uneẓruf d Tmacahut-is Tanewrikt.
“Ad dduɣ yid-k”, yenna ilemẓi. Dɣa, imir-nni yakan, yeḥḥulfa s wul-is tesdeɣ-it talwit.
“Ad nruḥ azekka send alluy n yiṭij.”
D ta kan i d tiririt s wacu i s-d-yerra Ugezzan.Amawal:
Aɣersiw: animal
Amda: Oasis
Afiɣer: naja, cobra d’Egypte
Ssuneɣ: dessiner
Abelḥekkuc: réptile
Timrect, timercin: minute(s)
Tanewrikt: personnelle
Tizumag: Pyramides
Taflest: confiance

...atg

© Sma
εil Σabid

 

 

Cifi d taxbizt-is

 Cifi d taxbizt-is d yuwet n tmezguntt yura Lạhsen Busaεud. Turar I tikkeltt tamezwarut di taddart n tiwal ilmend n usmekti wis 44 n timunentt n tmurt n Lezzayer.  Taγụri yelhan!

Cifi d taxbizt-is

1.    ARIC AMENZU

 

 

Σemmi Σli s zdaxel n leqahwa ad iseffe abla, ad yessawal i yiman-is

Σemmi Σli:  

ussan-ayi ilaq ad  errkeγ iman-iw, ad moderniziγ cwiya lala. A d-aγeγ la presse. Déjà, ad tfakk lqahwa ucabcaq-ayi. Ssewaγ-asen ttelwa i les clients. Ielli tameddit kan dda Belqasem Uberjuj, meskin, fkiγ-as-d afenjal izeggen d ttelwa. yaεni gar-aneγ kan, jmiε liman ar d lqaε uibur-ayi. Yerrikllami-d meskin, nniγ-as : tayi bien dosé a dda Belqasem, almi i k-ttibbiγ bacu i k-tt-id-fkiγ. Yenna-k : ad ikette ebbi lxir-ik, Wah iwacu i d-ttaseγ γur-ek. Yejγem a lxawa matayen, d amecwa meskin γ les toilettes. Yewwet azgen saεa dinna, d netta slax bax. Ma nniγ-ak ixelle, ixelle. Taεebbu-is tuzzel d idammen. Mačči tilaq nγiγ-t wergaz ! Netta ṛṛu ‘f ucetbub. Donc la presse-ayi telzem. Wamma ma rniγ-d télivision terwi. Ur ttqawamaγ ara asarbi. Idrimen a d-keččmen d ikumsen kan. Σemmi-k Σli ad yessenel taglimt. Ad yuγal d tidett d amεellem. Ma d tura mala kan. aql-aγ  amzun d lqahwa-nni n rri.

Σemmi Σli ad ittkkemmil ‘g leqdic-is w ad yettγenni ya lmenfi. A d-yekcem Σacur, akurras ‘g ufus-is

Σacur:

salam uεalikum a Σemmi Σli.

Lire la suite

tamacahutt uyefki


Deg yiwet n taddart,llant snat twaculin; yiwet terbeḥ, γur-sen tafunast.Ma d tis snat ; rrbeḥ nsen d taγaṭ.Tamuγli nsen ala ar taγaṭ nni ; win tt-id-yerran si tyessawt irfed-itt wayeḍ!At tfunast nni ttqejjimen deg-sen:ar slaḥ kan mačči d tayuga ay tesεam yili wissen amek!!!!
Acu kan tafunast nni tugi ad tarew!Ma d taγaṭ nni ,llah ibarek,rnan γur-s sin yiγiden d yen kan! Timaẓẓagin-is tezzuγur-itent deg lqaεa deg wakken ččurent d ayefki!
Ata ,at tfunast ,yerna γur-sen weqcic; yemma-s ur tezmir a t-tessuṭeḍ ; ixuṣ uyefki,aqcic d ameεlal.Amek ara texdem?
Terẓa deg uqerruy-is ;tṛuḥ ar wat taγaṭ nni; tessuter-asen εuεu:
Seg-wassen, at taddart nni uγalen qqaren:
YIF TAΓAṬ ITTARWEN WALA TAFUNAST TAMENGURT


Mohya... le passeur de mémoires

Muhend Uyahia Mohya

Le passeur de mémoires

Son nom et son œuvre sont incontournables pour qui veut connaître la culture amazighe sous son angle moderne. Il en est la figure emblématique, puisque précurseur en la matière. N’a-t-il pas tutoyé le gotha mondial de la poésie et du théâtre ? Un trésor inestimable nous a été légué par Mohya à travers ses traductions-adaptations.

Lire la suite

Autour de nous

Un texte écrit par Smail Abid, le 30 décembre 2004, Un jour de bonheur

Lire la suite


Visit Aru taqbaylit

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×