Visit Aru taqbaylit

tughac n Idir

Sendu

Sendu, sendu
Tefkeḍ-d udi d amellal
Sendu, sendu
Akken a neččar abuqal
Ndu, ndu ay iγi
Efk-d tawaract n wudi
Akken i tt-nettmenni

Taxsayt i ḥezzen ifassen
D kem i sεiγ d lbaḍna
Ulamma laẓ yettwassen
Lḥif yezzuzen mi tecna
Nusa-d γur-m a nessendu
Taxsayt-iw teγra di lhu
Iγi ad yendu, yefru
S lfeḍl-ik a baba-inu

A taxsayt berka tura
Ttwaliγ qrib d azal
γur-m i d-rriγ tuttra
Bγiγ-kem ad terreḍ azal
Senduγ s ufus n lqis
Udi yufrar yettḥerqis
Kseγ-d aεbar d nnefs-is
I temγart d warraw-is

Baba Inuba

Txil-k ldi-yi-d tawwurt
A baba yennuba
¢čenčen tizebgatin-im
A yelli γriba
Ugadeγ lweḥc n lγaba
A baba yennuba
Ugadeγ ula d nekkini
A yelli γriba

Amγar yettel deg ubernus
Di tesga la yeẓẓizin
Mmi-s yettḥebbir i lqut
Ussan deg uqerru-s tezzin
Tislit deffir n uzeṭṭa
Tessalay tijebbadin
Arrac zzin-d i temγart
A sen-tesγer tiqdimin

Adfel issud tiwwura
Tugi kecmen-t iḥlulen
Tajmaεt tettargu tafsut
Ayyur d yitran ḥejben
Ma d aqejmur n tasaft
Idger akkin idenyan
Mlalen-d akk at wexxam
I tmacahut ad s-slen


Tamurt umaziγ

Ur ẓriγ ansa i d-kkiγ
Ur walaγ s anda tedduγ
Mi kkreγ da steqsiγ
Ad afeγ liḥala tluγ
Amzun seg igenni i d-γliγ
Ccah deg-i mi tettuγ

Beddeγ di tiγilt sawleγ
Tiγri-w teγli γer wanu
Mekneγ lewhi-w ad sleγ
Alaγ la itezzi irennu
Mḍeγ γer lqebla, qebleγ
Tumer-iyi-d tenna-k:"Knu!"
Muqleγ tamurt n umaziγ
Yugurten walaγ udem-ik
Nnesma-nni anda lliγ
ḥulfaγ ad cewqeγ s isem-ik
Tabrat-ik seg asmi tt-γriγ
Ferḥeγ imi lliγ d mmi-k

Mazal a nγez a nmuqel
A nelḥu wa nesteqsi
Ulac tardast a nezgel
A nsiγ tafat ma texsi
Ma nḍeyyeε lkenz n leεqel
Aneγrum-is ula ansi.

Tamacahutt n tsekkurt

A sidi bab n uγanim
Ay uḥdiq fhem ḥesses
Tella tezdayt di sseḥra
Akkeni γezzif yixef-is
Lbaz iεec sufella
Tasekkurt deg yiẓuran-is
Yeqqim almi d yiwen n wass
Yemcwar d warraw-is

Yenṭeq umeqran deg-sen
Yenna deg awal-is:
"Efk-i-tt a baba ad tt-ččeγ
Di lebḥer ar neγbu rric-is."
Yenna-yas gedha s memmi
Mačči d tayi d ssyada n ukyis
Ad d-alin iεewwamen
Ad d-mlilen d rric-is
Ad yaweḍ lexber leḍyur
Lbaz yečča tağğarett-is

Yenṭeq ulemmas deg-sen
Yenna deg awal-is:
"Efk-i-tt a baba ad tt-ččeγ
Di tesraft ar neγbu rric-is."
Yenna-yas gedha s memmi
Mačči d tayi d ssyada n ukyis
Ad yaweḍ lweqt n rrḥa
Kulwa yesfaqed tasraft-is
Ad yaweḍ lexber leḍyur
Lbaz yečča tağğarett-is

Yenṭeq umecṭuḥ deg-sen
Yenna deg awal-is:
" Efk-i-tt a baba ad tt-ččeγ
Ad zwireγ di rric-is. "
Yenna-yas gedha s memmi
D tayi d ssyaḍa n ukyis
W'iččan tasekkurt ad tt-ifak
Isukk talaba γef yimi-s
Ma mmuteγ ğğiγ-d leεmara
Baba-k yergel wemkan-is

Weltma

Uh a weltma
Am iniγ lehḍur qerrḥen
Yiwen ur kem-yebγa
Asmi i tluleḍ i kem-ugaden
Kem d lbumba
Ma tecdeḍ ar d-xnunsen
Win illan si lğiha-m yuyes

Lḥeq-im yemḥa
I d-am-t-iččan d atmaten
Tenziḍ s rrxa
Ssuq fran-t yergazen
Tekfa rreḥba
Teffγeḍ-d axxam s leḥzen
Win illan si lğiha-m yuyes

Ass n tmeγra
Amek akken γezzifit a yiḍ
Hatan tura
Tbeddleḍ axxam ur tebniḍ
Terra tmara
ṭṭef imi-m ad heḍren wiyiḍ
Win illan si lğiha-m yuyes

Uh a weltma
Liḥala-m tettγiḍ
Sεu dderya
S lḥif ara ten-id-trebbiḍ
Yewwi-kem ṭṭmeε
Di rrebḥ-nnsen tettmenniḍ
Aql-aγ si lğiha-m nuyes


Azger

I wezger d-iğğan lemtel
Win yeγlin ad yettwarkeḍ
Mi d-imekta ayen imeyyel
Iḍmeε di bnadem a t-iγaḍ
S ujenwi γur-es id yuzzel
Mi ycekkel yebda leεyaḍ

Yenna-yas ya bunadem
Ma ddreγ ad wessiγ wiyaḍ
Tettuḍ lxir akk nexdem
Tbaneḍ-iyi-d d aseqqaḍ
ẓriγ aksum a tt-teččem
Rnut aglim d icifaḍ

1 vote. Moyenne 5.00 sur 5.


Visit Aru taqbaylit

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site